Handelsbetingelser

Her finder du vores handelsbetingelser, hvor du kan læse mere om betingelserne for vores services samt reklamationer og meget andet. Har du spørgsmål til vores handelsbetingelser er du velkommen til at sende og os en mail på info@gamst1903.dk.

  1. GENERELLE HANDELSBETINGELSER

   Albuen 1, 6000 Kolding

  2.  
  3. Disse Handelsbetingelser finder anvendelse på alle Aftaler mellem Kunden og Gamst1903 om køb og levering af alle varer, tjenesteydelser, herunder Abonnementer, på Hjemmesiden.  

   Kunden modtager altid et elektronisk eksemplar af Handelsbetingelserne før eller ved indgåelsen af en Aftale. Handelsbetingelserne er endvidere tilgængelige på Gamst1903s Hjemmeside.

   Udtryk eller ord, som er skrevet med store bogstaver, har de betydninger, som er anført i nærværende Handelsbetingelser. Der skelnes ikke mellem ental og flertal.

   1.  
   2. DEFINITIONER

    1.  
    2. “Gamst1903”: Gamst1903 Danmark ApS, CVR-nr. 33059035, Albuen 1, 6000 Kolding.
    3. “Kunde”: en person, som har indgået en Aftale med Gamst1903, uanset om det er en forbruger eller en erhvervsdrivende,
    4. “Aftale”: ethvert tilbud afgivet af Gamst1903 og accepteret af Kunden, enhver ordre afgivet af Kunden og accepteret af Gamst1903 (ordrebekræftelse), eller enhver anden aftale, som binder Kunden over for Gamst1903,
    5. “Hjemmeside”: www.Gamst1903.dk eller enhver anden hjemmeside, hvor Gamst1903 online tilbyder varer og Abonnementer til Kunden.
    6.  
   1. KUNDENS FORPLIGTELSER

    1. Ved afgivelse af en ordre skal Kunden sikre at de afgivne oplysninger er korrekte.
    2. Kunden skal behandle modtagne loginoplysninger til Kundens konto på Hjemmesiden fortroligt. Loginoplysninger må ikke overdrages eller videregives.
    3.  
   2. PRIS

    1. Kunden skal betale den pris, som er angivet i Aftalen på de tidspunkter, som er angivet i Aftalen.
    2. Gamst1903 forbeholder sig retten til med 14 dages forudgående varsel at ændre i varesortiment, herunder blomstersorter, priser samt leveringsfrister og -tider, som tilbydes og som skal leveres under et Abonnement i abonnementsperioden. Ved væsentlige ændringer, herunder ved prisforhøjelse, kan Kunden opsige Aftalen indenfor 10 dage.
    3. Tilbud og rabatter er gyldige så længe lager haves.
    4. Alle priser på webshoppen er angivet inklusiv moms.
    5.  
   3. BETALING

    1. Betaling skal foretages via en af de betalingsmetoder, som er tilgængelige på Gamst1903s Hjemmeside.
    2. Fakturaer sendes til den af Kunden angivne e-mailadresse.
    3. Det beløb, som Gamst1903 opkræver, er prisen for Kundens bestilte varer og dette beløb hæves på kundens konto, når varen er afsendt fra vores blomsterværksted.
    4.  
   4. RABATKODER

    1. Hvis Kunden har modtaget en personlig Gamst1903-rabatkode til deling, er formålet med dette at Kunden hjælper med at udbrede kendskabet til Gamst1903 hos Kundens egen omgangskreds (mund til mund, sociale medier, og eller via e-mail).
    2. Gamst1903-rabatkoder må ikke anvendes af Kunden selv, herunder til fordel for Kundens egne kommercielle interesser, og/eller til andre formål end til de formål for hvilke rabatkoderne blev udstedt. Kunden må ikke dele personlige rabatkoder med tredjeparter, som Kunden ikke kender i forvejen.
    3. Kunden må ikke anvende Gamst1903s navn eller logo eller evt. kombinationer af ukorrekte stavninger i evt. erklæringer eller til dens egne kommercielle formål.
    4. Brug af rabatkoder i strid med dette pkt. 6 eller forsøg herpå resulterer i, at Kunden nægtes brugen af rabatkoder. Gamst1903 forbeholder sig retten til at kræve returnering af evt. udstedte rabatter eller kreditter med tilbagevirkende kraft.
    1.  
   5. LEVERING, LEVERINGSTIDER OG OPFYLDELSE   

    1. Gamst1903 leverer blomster, vaser, mosvægge og evighedsbuketter til hele Danmark.
    2. Levering foretages til den adresse, som Kunden har anført som leveringsadresse ved ordreafgivelse. Leveringstiden på vaser og tørret buketter er på 1-3 hverdage. Ved bestilling af mosvægge eller tørret skyer er der en leveringstid på 3-7 hverdage.
     Ved køb af smukke friske buketter leveres buketten anden efter, såfremt bestillingen er foretaget inden kl. 12:00.
    3.  
    4. Gamst1903 kan anvende tredjeparter til at opfylde Aftalen. Tredjeparter som for eksempel Post Nord eller GLS.
    5.  
   6. FORTRYDELSESRET

    1. Når Kunden som forbruger køber varer på Hjemmesiden, har Kunden en lovbestemt fortrydelsesret. Kunden har 14 dage til at fortryde Aftalen (”Fortrydelsesfrist”).
    2. Fortrydelsesretten gælder dog ikke køb af:
     1. Blomster og planter, da der er tale om varer, som forringes eller forældes hurtigt, eller varer, som ikke er præfabrikerede, som klart er blevet fremstillet efter Kundens specifikationer, baseret på Kundens individuelle valg eller beslutning.
    1. Således gælder fortrydelsesfristen udelukkende for aftaler vedrørende engangsekstravarer (såsom f.eks. vaser) eller kuponer, forudsat at kuponerne ikke allerede er blevet brugt.
    2. Fortrydelsesretten regnes fra:
   • . den dag, når Kunden eller en tredjepart, der er anvist af Kunden – andre end fragtmanden – har modtaget den bestilte vare, eller
   1. den dag. når Kunden eller en tredjepart, der er anvist af Kunden – andre end fragtmanden – har modtaget den sidste vare, hvis Kunden afgav en ordre på adskillige varer, som er leveret separat, eller
   2. den dag, når Kunden eller en tredjepart, der er anvist af Kunden – andre end fragtmanden – har modtaget den sidste forsendelse eller den sidste del, hvis leverancen af produktet bestod af flere forskellige forsendelser eller dele.
   1. Uanset bestemmelserne i ovenstående starter Fortrydelsesfristen for Abonnementer på den dag, Kunden eller en tredjepart, der er anvist af Kunden – andre end fragtmanden – har modtaget den første vare i medfør af Abonnementet.
   2. Kunden kan udøve sin fortrydelsesret ved at udfylde standardformularen for fortrydelse, som er tilgængelig på Hjemmesiden.
   3. Kunden skal håndtere varer, som fortrydes, herunder emballagen, med omhu. Kunden skal returnere varen og alt tilbehør, som er leveret sammen med varen, i deres oprindelige stand og emballage – hvis muligt – til Gamst1903 i overensstemmelse med Gamst1903s instruktioner senest 14 dage efter, at Kunden har givet meddelelse om sin fortrydelse.
   4. Varen, som er dækket af fortrydelsesretten, skal returneres til følgende adresse: Gamst1903 Danmark ApS, et anpartsselskab på adressen Albuen 1, 6000 Kolding.
   5. Kunden skal betale omkostningerne for returnering af varen, medmindre Gamst1903 har specifikt tilbudt at sørge for, at varen afhentes hos Kunden.
   6. Hvis Kunden allerede har betalt for varer, som er dækket af et Abonnement eller en Aftale, som Kunden har fortrudt, refunderer Gamst1903 det betalte beløb til Kunden indenfor 14 dage, regnet fra det tidligste tidspunkt hvor Gamst1903 modtager dokumentation på, at varen er afsendt eller modtager de returnerede genstande.
   7.  
   1. REKLAMATION

   1. Kunden har som forbruger to (2) års reklamationsret. Såfremt Kunden ønsker at gøre brug af sin reklamationsret, skal Kunden kontakte Gamst1903.
   2.  
   1. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

   1. Vi behandler Kundens Personoplysninger til forberedelse, udførelse og håndtering af en Aftale og til andre formål, såsom (direkte) markedsføring. Læs mere om, hvordan Gamst1903 behandler personoplysninger og hvilke rettigheder Kunden har vedrørende sine personoplysninger i Gamst1903s Privatlivspolitik.
   2. Kunden er ansvarlig for al anvendelse af sine loginoplysninger.
   3.  
   1. ÆNDRINGER TIL NÆRVÆRENDE HANDELSBETINGELSER  

   1. Gamst1903 forbeholder sig retten til når som helst at ændre nærværende Handelsbetingelser med mindst 30 dages varsel. For så vidt angår ændringer, der ikke er til ugunst for Kunden, varsles der ikke.
   2. Hvis en ændring, som er omhandlet i stk. 12.1, resulterer i en væsentlig ændring, kan Kunden opsige Aftalen før ændringen træder i kraft ved at give Gamst1903 skriftlig meddelelse herom inden datoen for ændringens ikrafttræden.
   3. I tilfælde af forsinket betaling, f.eks. pga. en annulleret betaling eller hvis der ikke er midler på den anførte konto, er Gamst1903 berettiget til at opkræve rente i henhold til renteloven. Hvis Kunden ikke betaler det fulde restbeløb efter at have modtaget skriftligt betalingspåmindelse på mindst 10 dage, er Gamst1903 berettiget til at sende kravet til inkasso og ophæve Aftalen.
   4.  
   1. MISLIGHOLDELSE

   1. Hvis Kunden ikke opfylder sine forpligtelser i medfør af en Aftale, f.eks. sine betalingsforpligtelser, efter at have modtaget skriftligt varsel fra Gamst1903, betragtes dette som væsentlig misligholdelse, der berettiger Gamst1903 til at ophæve Aftalen.
   2. Gamst1903 har endvidere ret til at kræve erstatning af Kunden for tab og omkostninger,  herunder inkassoomkostninger, som Gamst1903 har lidt.
   3.  
   1. ANDRE BESTEMMELSER

   1. Kunden giver sit samtykke til at Gamst1903 kan overdrage alle eller evt. dele af dens rettigheder og forpligtelser i medfør af en Aftale til en tredjepart. Enhver sådan overdragelse påvirker ikke gyldigheden af Aftalen.
   2.  
   1. LOVVALG OG VÆRNETING

   1. Alle Aftaler og Handelsbetingelser er underlagt lovgivningen i Danmark, bortset fra de danske regler om lovvalg.
   2. Tvister mellem Gamst1903 og Kunden, som er opstået i anledning af Aftalen eller som ellers er forbundet med Aftalen, kan alene indbringes for de danske domstole.
   3.  
   1. KONTAKT

   1. Kunden kan kontakte Gamst1903:
  4. Gamst1903 ApS

   Albuen 1, 6000 Kolding

   Ring: 75 52 97 00

   Email: info@gamst1903.dk

   1. KLAGE

    1. En klage over en vare købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Kunden kan klage til Center for Klageløsning via http://www.forbrug.dk/
    2. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr.

Kommer snart

Snart kan du købe dine gavekort online…

 

Indtil da kan du ringe til os i butikken eller bestille på mail.